ЧБЗ НАН України

Останні новини

Наукова діяльність

Основними напрямами наукових досліджень Заповідника є:
1. довгострокове вивчення динамічних процесів, які відбуваються у природних комплексах заповідника, постійне стеження за станом природних комплексів, що охороняються у заповіднику (моніторинг природних комплексів). Фундаментальні та прикладні дослідження з біології та екології біотичних компонентів природних комплексів заповідника;
2. вивчення трансформації екосистем регіону під впливом господарської діяльності, вивчення функціонування природних комплексів заповідника в умовах антропогенного впливу з боку трансформованих суміжних територій;
3. розроблення наукових основ охорони навколишнього природного середовища, розроблення і постійне вдосконалення комплексу заходів щодо збереження природних комплексів заповідника та здійснення контролю за їх ефективністю;
4. розроблення та постійне вдосконалення системи моніторингу за станом природних комплексів заповідника та суміжних до заповідника територій.