ЧБЗ НАН України

Останні новини

Новини

До 95-річного ювілею Національної академії наук України

Історія Чорноморського заповідника складна і драматична. Його територіальна структура формувалися упродовж десятиліть під впливом різноманітних політичних, юридичних, соціально-економічних і багатьох суб'єктивних факторів. Не раз змінювалася площа заповідника, його відомча підпорядкованість.
9 серпня 1958 року Рада Міністрів УРСР розпорядженням № 946-р передає Чорноморський державний заповідник Академії Наук УРСР.
З цього часу починається найбільш плідний етап життя і діяльності заповідника. Головна наукова установа держави завжди відстоювала і відстоює природоохоронні позиції та дотримання законодавства щодо заповідних територій.
Вже протягом 55 років Чорноморський заповідник є природоохоронною науково-дослідною установою Національної академії наук України. Заповідник входить до складу Відділення загальної біології НАН України. Науково-методичне керівництво здійснюється Інститутом зоології НАН України ім. І. І. Шмальгаузена.
В цьому році Національна академія наук України відзначає свій 95-літній ювілей. Це не лише визначна дата в історії вітчизняної науки, а й подія справді всеукраїнського значення. Офіційною датою заснування Академії вважається 27 листопада 1918 р. — день проведення Першого Спільного зібрання Української Академії наук. Створення Академії стало закономірним результатом патріотичної діяльності кількох поколінь українських учених, які спрямовували свої зусилля на інтелектуальне самоствердження нації. Водночас ця подія стала важливим кроком до утвердження передових підходів в організації науки, повноправного входження української науки в європейський і світовий науковий простір.
За майже столітній період Академія наук пройшла шлях від декількох установ до потужної мережі інститутів, розвиненої наукової інфраструктури з багатотисячними колективами науковців. На цьому шляху, сповненому постійного творчого пошуку та подвижницької праці, вчені Академії зробили вагомий внесок у світову науку, науково-технічний прогрес, розвиток економіки та культури України.

Інформація відділу еколого-просвітньої роботи

Аренні ділянки заповідника віднесено до наукових об’єктів, що становлять національне надбання

 

2013-09-16
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 650-р
природний комплекс аренних ділянок та пов’язані з ними узбережжя Чорноморського біосферного заповідника (м. Гола Пристань Херсонської області) віднесені до наукових об’єктів, що становлять національне надбання.

Чорноморський біосферний заповідник розширено

 

Указом Президента України Віктора Ющенко (№ 100/2009 від 25 лютого 2009 р.) територію Чорноморського біосферного заповідника розширено на 20125,8 га.

Детальніше...