Новини Чорноморського заповідника

Повідомлення Прес-служби НАН України

 

В останній час на окремих інтернет-ресурсах, у т.ч. на сайті «Научные конференции России» (http://www.kon-ferenc.ru/konferenc39_12_13.html), з’явилася інформація про проведення у квітні поточного року в м. Санкт-Петербург VІІI Міжнародної науково-практичної конференції „Фундаментальные и прикладные проблемы геополитики, геоэкономики, международных отношений, государственной безопасности“, на якій серед інших планується розглянути такі питання:

Читати повідомлення повністю

Обращение ученых Национальной и отраслевых академий наук Украины к гражданам Российской Федерации

 

Уважаемые коллеги и друзья!

Мы, ученые, педагоги и представители творческой интеллигенции Украины обращаемся к Вам, гражданам Российской Федерации, как к народу, который всегда был сильным, справедливым и миролюбивым.

События последних дней омрачены обращением Президента Российской Федерации и решением Совета Федерации Федерального Собрания РФ об использовании вооруженных сил РФ на территории Украины. Мы высказываем глубокую обеспокоенность осложнением политических отношений с Россией, нагнетанием атмосферы непонимания, враждебности, разрушения добрососедских отношений.

Читать полный текст обращения

Обращение Национальной академии наук Украины к ученым, ко всем гражданам Украины и Российской Федерации

 

Национальная академия наук Украины в этот сложный и ответственный момент в жизни нашего Отечества, обусловленный как внутриполитическим кризисом, так и внешней угрозой ее безопасности и территориальной целостности, обращается к ученым Академии, всем гражданам Украины и России с призывом сохранить мир и спокойствие, не допускать обострения противостояний.

Читать полный текст обращения

Подорож до природничих музеїв Королівства Нідерланди

 

2013-11-04

В рамках Благодійної програми Благодійного фонду «Фонд розвитку Державного природознавчого музею Національної академії наук України» (благодійний проект «Природничий музей: від теорії еволюції життя до практики живого музею») з метою професійного розвитку, а також для успішної роботи над вдосконаленням музейної експозиції Чорноморського біосферного заповідника, з 21 по 29 жовтня 2013 року завідувач відділу еколого-просвітньої роботи заповідника Л. І. Бахтіарова разом з колегами з Державного природознавчого музею НАН України, Музею природи Львівського Національного Університету ім. І. Франка, Національного науково-природничого музею, Луганського краєзнавчого музею брала участь у професійній подорожі з навчальною метою до музеїв Королівства Нідерланди.

Детальніше...

До 95-річного ювілею Національної академії наук України

Історія Чорноморського заповідника складна і драматична. Його територіальна структура формувалися упродовж десятиліть під впливом різноманітних політичних, юридичних, соціально-економічних і багатьох суб'єктивних факторів. Не раз змінювалася площа заповідника, його відомча підпорядкованість.
9 серпня 1958 року Рада Міністрів УРСР розпорядженням № 946-р передає Чорноморський державний заповідник Академії Наук УРСР.
З цього часу починається найбільш плідний етап життя і діяльності заповідника. Головна наукова установа держави завжди відстоювала і відстоює природоохоронні позиції та дотримання законодавства щодо заповідних територій.
Вже протягом 55 років Чорноморський заповідник є природоохоронною науково-дослідною установою Національної академії наук України. Заповідник входить до складу Відділення загальної біології НАН України. Науково-методичне керівництво здійснюється Інститутом зоології НАН України ім. І. І. Шмальгаузена.
В цьому році Національна академія наук України відзначає свій 95-літній ювілей. Це не лише визначна дата в історії вітчизняної науки, а й подія справді всеукраїнського значення. Офіційною датою заснування Академії вважається 27 листопада 1918 р. — день проведення Першого Спільного зібрання Української Академії наук. Створення Академії стало закономірним результатом патріотичної діяльності кількох поколінь українських учених, які спрямовували свої зусилля на інтелектуальне самоствердження нації. Водночас ця подія стала важливим кроком до утвердження передових підходів в організації науки, повноправного входження української науки в європейський і світовий науковий простір.
За майже столітній період Академія наук пройшла шлях від декількох установ до потужної мережі інститутів, розвиненої наукової інфраструктури з багатотисячними колективами науковців. На цьому шляху, сповненому постійного творчого пошуку та подвижницької праці, вчені Академії зробили вагомий внесок у світову науку, науково-технічний прогрес, розвиток економіки та культури України.

Інформація відділу еколого-просвітньої роботи