ЧБЗ НАН України

Останні новини

Відкритий лист редакційній колегії наукового журналу «Вісник Одеського університету Серія: Географічні та геологічні науки»

 

2015-02-09

 

У науковому журналі «Вісник Одеського університету Серія: Географічні та геологічні науки» вийшла друком публікація за моїм авторством «Історія досліджень причин та наслідків меліорацій в регіоні Причорномор’я».

Матеріали під назвою «Причини та наслідки меліорацій в Північному Причорномор’ї» були надіслані до редакції ще в 2013 році і супроводжувалися рекомендацією науково-технічної ради Чорноморського біосферного заповідника НАНУ (вих. № 03-5/118/67 від 27.02.2013). Проте, тільки в лютому 2014 року після офіційного запиту стосовно  стану розгляду поданих матеріалів, мені було запропоновано розділити їх на два повідомлення, що й було зроблено. До редакції електронною поштою були надіслані матеріали «Причини та наслідки меліорацій в Північному Причорномор’ї. Повідомлення 1. Історія досліджень в регіоні» та «Причини та наслідки меліорацій в Північному Причорномор’ї. Повідомлення 2. Результати експлуатації дренажних систем».

У 2014 р. у випуску 1(20) 19 тому журналу було надруковане перше із вказаних повідомлень. При цьому макет з кінцевим варіантом статті після редакційної правки перед опублікуванням мені не надсилався.

Виявилося, що стаття зазнала низки суттєвих редакційних правок, з частиною яких я не згодна. Вже перше речення  в опублікованій версії статті, що звучить як «Раціональне використання земель Північного Причорномор’я в межах Новоросії тісно пов’язане з наявністю меліоративних систем», мене, як автора, вразило і обурило. По-перше,  словосполучення «в межах Новоросії» в моєму повідомленні не було (див. оригінал) і я з використанням  його категорично не погоджуюся. По-друге, в той історичний період, коли застосовувався термін Новоросія не було ніяких меліоративних систем. До того ж, найбільш коректними назвами, які доцільно використовувати в публікаціях, є географічні, які є зрозумілими для будь-якого українського або іноземного читача.

Аналогічно, в розділі «Діяльність дослідників та її обговорення» знову без погодження з автором вставлені терміни «Новоросійський край», «південь Російської імперії».

Крім того, без погодження у текст статті були вставлені окремі фрагменти, яких взагалі не було у статті, а також посилання на літературні джерела, яких не було в оригінальному авторському тексті.

Матеріали, які надсилаються авторами Чорноморського біосферного заповідника для публікації у виданнях будь-яких установ,  реєструються та зберігаються у наукових фондах заповідника.

Відповідно до пункту 12 «Коротких правил для авторів» журналу «Вісник Одеського університету Серія: Географічні та геологічні науки» редакція зберігає за собою право скорочувати статті, що надсилаються, і піддавати їх правці. Але, оскільки внесені редакцією правки з автором не узгоджувалися та ще й порушують норми наукової етики, наполягаю на спростуванні внесених змін, з якими я категорично не згодна.


Л. І. Бахтіарова,
зав. відділом Чорноморського біосферного заповідника НАН України

 

Додатки:

1. Вихідна версія першого повідомлення, яка була подана до друку

2. Скан опублікованого у журналі першого повідомлення