ЧБЗ НАН України

Останні новини

Всесвітній день екологічної освіти

 

2022-01-26

 

Шановні колеги, друзі, вітаємо всіх з Всесвітнім днем екологічної освіти!

 

Всесвітній день екологічної освіти (The World´s Environmental Education Day) бере свій початок з 1972 року, з Декларації Конференції Організації Об’єднаних Націй з проблем навколишнього середовища. У червні того року він був відзначений вперше у Стокгольмі (Швеція). З 1975 року, коли в Белграді відбувся Міжнародний семінар просвітницької діяльності з питань навколишнього середовища, і де була видана Белградська хартія екологічної освіти, проголошуючи свої глобальні цілі, цей день на міжнародному рівні  почали відзначати 26 січня кожного року.

Головною метою цього свята є формування екологічної культури населення, виховання у молодого покоління екологічного мислення, популяризація екологічних знань, сприяння поширенню інформації про стан навколишнього середовища й екологічну безпеку.

Головними завданнями, які поставлені державою перед заповідниками в Україні, є не тільки охорона та вивчення унікальних природних комплексів, а й здійснення еколого-освітньої, просвітницької та пропагандистської діяльності з метою підвищення престижу заповідної справи, виховання поважного ставлення до природи й природоохоронних територій, любові до Батьківщини. Заповідники стали вищою комплексною формою охорони природи, своєрідними науково-дослідними закладами природоохоронного спрямування, тому важко переоцінити їх внесок у підготовку кваліфікованих кадрів, у формування екологічної культури майбутніх спеціалістів: педагогів, екологів, ґрунтознавців, мисливствознавців, лісівників, рибоводів тощо.

Один із найстаріших заповідників України — Чорноморський біосферний заповідник НАН України — має значний досвід природоохоронної пропаганди та екологічної освіти. Поширення екологічних знань, сприяння підготовці наукових кадрів у галузі охорони навколишнього природного середовища були одними з основних завдань створеного в далекому 1927 році заповідника.

Тематичні екскурсії та заходи для дітей дошкільного, шкільного віку, студентів, експедиції, консультації, керівництво курсовими й дипломними роботами, проведення науково-практичних конференцій і круглих столів, практичні природоохоронні заходи за участю студентів підпорядковані єдиній меті — підготовці спеціалістів у всіх сферах екологічної практичної управлінської, освітньої та наукової діяльності з глибокими екологічними знаннями, біосферним світоглядом, формуванню в них високої екологічної культури.

Тематичні ексурсії музейною експозицією Чорноморського біосферного заповідника

 

Тематичні ексурсії музейною експозицією Чорноморського біосферного заповідника

Тематичні ексурсії музейною експозицією Чорноморського біосферного заповідника

 

Екологічне виховання та освіта повинні гармонійно співіснувати з людиною протягом усього її життя, оскільки усвідомлення себе у світі починається з самого дитинства.

Ще змалечку, формуючи особистість дитини спільними зусиллями сім’ї, дитячих дошкільних закладів, еколого-просвітницьких установ, ми маємо закладати основи дбайливого ставлення до навколишнього середовища та породжувати внутрішні світоглядні потреби у гармонійному співіснуванні з природою.

У цілому просвітницька діяльність Чорноморського біосферного заповідника в сучасних умовах спрямована на формування інтелектуально-гуманістичного світогляду людини, оскільки морально-етичні аспекти такої діяльності є найважливішою умовою соціальної шкали цінностей сучасної світової культури.

 

1. Всесвітній день екологічної освіти. Екологія право людина.

 

2. 26 січня — Всесвітній день екологічної освіти. Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні.

 


Інформація відділу еколого-просвітньої роботи