ЧБЗ НАН України

Останні новини

До 165 річниці з дня народження Олександра Олександровича Браунера

 

2022-01-25

 

Видатна людина, зоолог, краєзнавець, педагог-новатор та піонер заповідної справи. Всі ці характеристики стосуються Олександра Олександровича Браунера. Саме його портрет знаходиться на почесному місці у нашому еколого-освітньому центрі, як одного із діячів, робота яких стала фундаментом у створенні Надморських заповідників від яких почався відлік історії Чорноморського біосферного заповідника та низки інших сучасних об’єктів природно-заповідного фонду на Херсонщині.

Так, 14 липня 1927 року Рада Народних Комісарів УРСР прийняла Постанову № 172 «Про утворення надморських заповідників по берегах Чорного і Азовського морів». 19 червня 1928 року РНК приймається Постанова «Про утворення піщаних заповідників в пониззі Дніпра». Ці території складали єдину структуру, до 1932 року підпорядковану Асканії-Новій та Наркомзему УРСР. З 1 січня 1933 року відбувається виділення самостійних Азово-Сиваського та Чорноморського державних заповідників.

Портрет О. О. Браунера у музейній експозиції Чорноморського біосферного заповідника НАН України

Портрет О. О. Браунера у музейній експозиції Чорноморського біосферного заповідника НАН України

 

У своїх працях О. О. Браунер відстоював принципи недоторканності заповідних територій, піднімав питання про створення єдиного органу, що керуватиме заповідниками, вказував на необхідність пошуку нових перспективних для заповідання територій.

У той час очолюючи Одеську крайову інспектуру з охорони природи і, попри поважний вік, він особисто організовував систематичну перевірку режиму їх охорони.

О. О. Браунер був не тільки одним із піонерів заповідної справи в Україні, а й педагогом-новатором! Він першим у республіці закликав до введення в університетах, інститутах народної освіти та вищих сільськогосподарських навчальних закладах курсу з вивчення фауни (особливо місцевої), зоогеографії й охорони природи.

Багато можна сказати про нього як про лектора курсiв пiдготовки викладачiв до екскурсiйної роботи. Для О. О. Браунера курси — початок нового етапу науково-педагогiчної дiяльностi. Тут вiн прочитав цикл лекцiй із зоологiчної географiї. Вiн дуже ретельно добирав наочнi посiбники, його лекцiї супроводжувалися демонстрацiєю колосального матерiалу фауни степiв. Зоологiчна, краєзнавча, мандрiвнича дiяльнiсть О. О. Браунера стосується традицiй К. Ф. Рульє в царинi зоологiчного краєзнавства, яке вимагає комплексностi знань. Ерудицiя, багатогранність iнтересiв, рiзноманiтнiсть цiлей і вимог вченого надавали його лекцiям комплексного наукового та справді краєзнавчого характеру.

Помер Олександр Олександрович Браунер 5 травня 1941 року у місті Одеса.

 

Шануймо і пишаймося!

 

Джерела:
Борейко В. Е. Словарь деятелей охраны природы: издание второе, дополненное. — Киев, 2001. — С. 31–34.

 


Документи з історії заповідника та заповідної справи. Чорноморський біосферний заповідник. Неофіційний сайт. URL: https://bsbr.ks.ua/history/bsbr-history-doc.html.


Інформація відділу еколого-просвітньої роботи