ЧБЗ НАН України

Останні новини

Міжнародна інтернет-конференція

 

2021-02-26

 

26 лютого 2021 року відбулася Міжнародна інтернет – конференція «Актуальні проблеми формальної і неформальної освіти з моніторингу  довкілля та заповідної справи», організована  кафедрою моніторингу довкілля та природокористування Навчально-наукового інституту екології Харківсього національного університету імені В. Н. Каразіна.

В роботі конференції взяли участь представники вищих навчальних закладів України, Польщі, Естонії, природно-заповідних установ України, позашкільних закладів освіти.

Під час роботи конференції розглянуті актуальні напрямки формальної та неформальної освіти у заповідній справі; розвитку зеленого туризму на території об’єктів ПЗФ; міжнародної наукової та освітньої діяльності в галузі заповідної справи; освітні інновації у моніторингу стану навколишнього середовища.

На засіданні секції «Міжнародна наукова та освітня діяльність в галузі заповідної справи» зав. відділу ЕПР Л. Бахтіарова зробила доповідь з презентацією «Особливості проведення навчальних практик студентів в Чорноморському заповіднику» та відповіла на запитання.

Відбулася цікава дискусія і обговорення проблемних питань екологічної освіти в Україні. Особливо цікавою була тема стосовно забезпечення природно-заповідних установ кваліфікованими кадрами.

Учасники конференції підкреслили необхідність співпраці об’єктів ПЗФ та освітніх закладів з метою поглиблення наукової складової у підготовці учнів, студентів, слухачів та з метою практичного наповнення екологічної складової освітньо-виховного процесу, що також є актуальним завданням нашого часу.


Інформація відділу еколого-просвітньої роботи